Динамични и музикални фонтани

Видове фонтани:

1. Стабилни
Поддържат постоянна водна форма.

2. Променливи
Фонтани с последователна смяна на водната композиция, състояща се от пет отделни водни системи, които се сменят чрез компютърен програматор. Този модел може да работи и в постоянен режим, чрез запаметяване на желаната водна композиция. Водната форма може да бъде запаметена цялостно или само частично.

Петте водни системи могат да образуват 31 логични, различни водни композиции.

Електронният програматор може да възпроизвежда както логични, така и други променливи водни композиции.

3. Музикални
Музикалната функция работи със специално електронно устройство, което може да бъде свързано с всякакъв вид аудио система. Водната композиция се променя и танцува в ритъма на музиката.

Без музика компютърът възпроизвежда променливи (sequencing) или стабилни (stable) водни форми.